MIDAQ AB meddelar resultat från skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån

MIDAQ AB meddelar resultat från skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån

MIDAQ AB meddelar resultat från skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319.

MIDAQ AB (publ) ("Bolaget") erhåller obligationsinnehavarnas medgivande att avstå vissa uppsägningsgrunder under villkoren avseende Bolagets seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319 ("Obligationerna") med ett utestående nominellt belopp om 200 miljoner SEK som aktualiserats i samband med den tidigare kommunicerade konkursen i Bolagets indirekta dotterbolag Gårdsman AB.

Ett tillräckligt antal innehavare av obligationsinnehavarna deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå beslutsförhet, och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna medgivandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det skriftliga förfarandet.

Utbetalning av ersättning (consent fee) till obligationsinnehavare avseende respektive Obligation kommer ske inom tio (10) bankdagar från den 1 december 2023.


För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:            Håkan Sundberg CFO
Telefon:         +46 70 269 10 81
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer
Läs mer
Åk till toppen