Koncernledning

Stefan Engdahl

Stefan Engdahl

CEO

Stefan Engdahl

Född 1967.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Jönköping University. Stefan Engdahl har mer än 25 års erfarenhet från EY som partner och ledare med lång erfarenhet av att arbeta med noterade och onoterade bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Carlfors Bruk AB och Swede-Wheel AB. Stefan var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare i MIDAQ AB.

Håkan Sundberg

Håkan Sundberg

CFO

Född 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Jönköping University. Håkan Sundberg har mer än 20 års erfarenhet från EY som partner, auktoriserad revisor och ledare. Håkan har lång erfarenhet av att arbeta med noterade och onoterade små- och medelstora bolag.

Övriga pågående uppdrag: Håkan var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare i MIDAQ AB. Håkan innehar ett flertal styrelseuppdrag i MIDAQ-bolag.

Madelene Blom

Madelene Blom

Head of Group Accounting

Född 1987. Head of group accounting sedan 2022.

Utbildning Kandidat i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning, Jönköping University 2011.

Arbetslivserfarenhet: Madelene har tidigare bland annat arbetat som revisor på PwC, koncernekonomichef i en ägarledd koncern, Proficore Consulting, samt som redovisningskonsult på Advisorgruppen samt MIDAQ:s dotterbolag VALIDI.

Marcus Hellerstedt

Marcus Hellerstedt

CBDO

Född 1973. CBDO sedan 2020.

Utbildning Civilekonom, Jönköping University 2001. Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning.

Arbetslivserfarenhet: Marcus har mer än 15 års erfarenhet från PwC bland annat som auktoriserad revisor och rådgivare med erfarenhet av att arbeta med både noterade och onoterade små- och medelstora bolag. Marcus har även 5 års erfarenhet från arbete i ett noterat bolag ITAB Shop Concept, bland annat som Head of Group Business Controlling samt tillförordnad CFO.

Åk till toppen