Finansiella mål

  • Målsättningen är att den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten, organisk och via förvärv, ska uppgå till minst 15% över tid
  • Den genomsnittliga årliga tillväxten i rörelseresultatet EBITDA ska uppgå till minst 7,5% över tid
  • Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ska understiga 3,5 x EBITDA över tid
  • Större delen av det positiva kassaflödet återinvesteras i verksamheten

 

Åk till toppen