Förvärvsmodell

Grundläggande för MIDAQs förvärvsmodell är att långsiktigt bygga en företagsgrupp baserat på vår vision och styrmodell. Tillväxten sker dels organiskt, dels via förvärv. Det innebär att potentiella förvärv inte bara ska passa in i våra affärsområden utan även ha potential att passa in i vår styrmodell. MIDAQ förvärvar minst en majoritet av bolagets aktier och ser positivt på om säljaren återinvesterar i bolaget. För att uppnå våra mål har vi utvecklat en strukturerad förvärvsprocess.

Under ett år utvärderar MIDAQ fler än hundra potentiella förvärvskandidater där de flesta inte går vidare i vår process. Endast ett fåtal passerar och blir då föremål för en djupare analys.

Förvärv av bolag sker till vad vi bedömer som rimliga värderingar och i de fall förvärv blir aktuellt har vi bred kompetens i såväl investeringsråd som styrelse för att kunna fatta rätt beslut.

Åk till toppen