Aktieägare

Kent Tjäderborn
Kent Tjäderborn

Namn: Kent Tjäderborn
Bostadsort: Vaggeryd
Födelseår: 1954

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Synkroma AB
 • Synkroma Holding AB
 • Målarnas Färg AB 
 • Syntema i Vaggeryd AB 


2004-2016 
1972-2016

Aktuella styrelseuppdrag: 

 • Hillerstorps Trä AB
 • Synkroma Holding AB
 • Synkroma AB

Kent började på Syntema AB i Vaggeryd 1972 och kom under sin tid där att bli både VD och ägare. 2004 gick Kent in som delägare i Målarnas färg AB och kom även där att bli VD och ägare fram till 2016. Kent är delägare i MIDAQ AB.

Lars-Åke Bylander
Lars-Åke Bylander

Namn: Lars-Åke Bylander 
Bostadsort: Halmstad 
Födelseår: 1965

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Forsheda AB/TI Group 
 • HEXPOL - Affärsområdeschef 
 • Investerare

1990-2000
2000-2015
2015-

Aktuella styrelseuppdrag:

 • MIDAQ AB
 • PAMICA AB 
 • VEFI Holding AB
 • Ringenäs Golf AB
 • ATORP AB
 • LJ Produkter AB
 • LABYL AB

 Lars-Åke var som dotterbolags-VD och affärsområdeschef med och utvecklade Gislaved Gummi AB (HEXAGON) till det som idag är HEXPOL (publ.). Lars-Åke har investerat i ett flertal onoterade bolag. Lars-Åke är delägare i MIDAQ AB.

Michaela Andersson
Michaela Andersson

Namn: Michaela Andersson 
Bostadsort: Hillerstorp
Födelseår: 1976

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Entreprenör
 • Hillerstorps Trä AB - KAM

Aktuella styrelseuppdrag:

 •  MIDAQ AB

Michaela var tidigare delägare av Hillerstorps Trä AB och är delägare i MIDAQ AB

Håkan Sundberg
Håkan Sundberg

Namn: Håkan Sundberg
Bostadsort: Smålandsstenar
Födelseår: 1970
Utbildning: Civilekonom, Jönköping University

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Entreprenör
 • MIDAQ AB - CFO
 • Ernst & Young - Partner 
 • Ernst & Young 
 • PW

2018-
2008-2018
1995-1998, 1999-2018
1998-1999

Håkan var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare i MIDAQ AB. Håkan innehar ett flertal styrelseuppdrag i MIDAQ-bolag.

Hans-Göran Frick
Hans-Göran Frick

Namn: Hans-Göran Frick 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1957
Utbildning: Jur.kand, Lunds universitet 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • MIDAQ AB
 • Advokat och partner WSA Law Advokatbyrå
 • Hovrättsfiskal
 • Tingstjänstgöring 

2017-
1986-2018
1985-1986
1982-1984

Aktuella styrelseuppdrag:

 • MIDAQ AB
 • Flintab AB
 • JIGAB Golv AB
 • NP Produkter AB
 • Nestegg AB
 • Danske bank, Jönköping

Hans-Göran var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare och styrelseledamot. Han har utöver det styrelseuppdrag i ett flertal MIDAQ-bolag och ett antal ideella uppdrag, bl.a. som dansk konsul i regionen

Stefan Engdahl
Stefan Engdahl

Namn: Stefan Engdahl 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1967
Utbildning: Civilekonom, Jönköping University

Arbetslivserfarenhet: 

 • MIDAQ AB - VD
 • Ernst & Young - Partner
 • Ernst & Young 

2018-
2001-2018
1993-2018

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Carlfors Bruk AB (ordf.)
 • Swede-Wheel Industrier AB (ordf.)

 

Stefan var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare i MIDAQ AB. Han har idag också styrelseuppdrag i ett flertal MIDAQ-bolag.

Hans Fredén
Hans Fredén

Namn: Hans Fredén
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1954

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  

 • HMF Holding AB –VD
 • Swedstyle AB -VD/grundare

2008-
1974-2016

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Bebo Objects AB
 • Plusable AB
 • HMF Holding AB
 • HMF Rallarfyran AB
 • Possibilia AB

Hans är grundare av Swedstyle AB och var VD i bolaget fram till det såldes 2016.

Margaretha Fredén
Margaretha Fredén

Namn: Margaretha Fredén 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1957

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Swedstyle AB - HR och ekonomi
1974-2016

Aktuella styrelseuppdrag:

 • HMF Holding AB
 • HMF Rallarfyran AB
 • Possibilia AB

Margaretha är tidigare delägare i Swedstyle AB.

Åk till toppen