Finansiell information

FLERÅRSÖVERSIKT
KONCERNEN
2019/20 2018/19 2017/18

Nettoomsättning (tkr)

1 036 475 696 874 397 316
EBITDA 108 861 40 781 40 186
Resultat efter finansiella poster (tkr) 70 358 19 235 26 402
Balansomslutning (tkr) 648 017 510 462 447 396
Soliditet (%) 26,0% 21,8% 20,5%
Antal anställda 433 266 252

 

Åk till toppen