Om MIDAQ

MIDAQ AB är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar medelstora företag med etablerade affärsmodeller, ledande marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken.

MIDAQ startades 2017 och ägs av entreprenörer. Vi arbetar långsiktigt med alla investeringar. Vår passion och fasta övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger de absolut bästa förutsättningarna för ett företag att utvecklas och att växa.

Vision

Aktivt ägande

Vi är ägare som arbetar nära våra dotterbolags företagsledningar samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Tillsammans med våra dotterbolag arbetar vi via styrelsearbete och strategiska projekt. Vår styrka är att blanda operativ erfarenhet, kompetenser i våra nätverk och strategisk planering vilket skapar grogrund för utveckling och expansion.

Långsiktigt hållbart perspektiv

Vi vet att det tar tid att bygga framgångsrika företag. Den framgången skapas genom en kombination av innovationer, genomförande/utförande och hållbarhet. Våra investerare delar synsättet och har möjlighet att investera över ett längre tidsperspektiv.

Åk till toppen