Affärsmodell

MIDAQ AB (mid size acquisitions) är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar medelstora företag med etablerade affärsmodeller, ledande marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken. MIDAQ förvärvar majoriteten i bolag och ser positivt på om säljaren vill återinvestera i bolaget. Vår vision är aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och hållbar utveckling.

Som ägare arbetar vi nära våra dotterbolags företagsledningar samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Vi har en decentraliserad organisation där varje dotterbolag har stor självständighet. Det innebär att de dagliga besluten tas nära verksamheten och i begränsad omfattning med inblandning av MIDAQ. Tillsammans med våra dotterbolag arbetar vi via styrelsearbete och strategiska projekt.

Vårt fokus är primärt att förvärva stabila, utvecklingsbara och välskötta bolag inom våra befintliga affärsområden. Det ger oss möjlighet att skapa synergier såväl inom affärsområdet som inom koncernen. Våra affärsområden verkar i flera branscher och bidrar till att begränsa affärsrisken över tid. Flera av våra affärsområden är dessutom relativt oberoende av konjunkturutvecklingen.

Åk till toppen