Industry

MIDAQ Industry bedriver industriell verksamhet med moderna, effektiva och automatiserade produktionsprocesser. Genom sina varumärken producerar bolagen egna samt kundunika produkter. Bolagen i gruppen har lång teknisk erfarenhet inom sina respektive områden. Kunderna är såväl lokala som globala och är ofta ledande inom sin bransch.

Verksamheten bedrivs genom bolag i Sverige, Tyskland, England och USA.

Våra företag inom affärsområdet:

Åk till toppen