MIDAQ förvärvar MIDAQ Growth

MIDAQ förvärvar MIDAQ Growth

MIDAQ har idag förvärvat 100% av aktierna i MIDAQ Growth AB. MIDAQ Growth består av fem dotterbolag; fastighetsbolaget Nybro Prometeus AB, fastighetsbolaget Skyttevägen Halmstad AB samt konsultbolagen CloudIQ Jönköping AB, Validigruppen AB och Scandinavian Flow AB.

Nybro Prometeus AB består av en industrifastighet om 7100 kvm i Nybro och Skyttevägen Halmstad AB består av en industrifastighet om 1 950 kvm i Halmstad. CloudIQ i Jönköping AB erbjuder företag molntjänster, säkerhetslösningar, service och support med kontor i Jönköping. Validigruppen AB erbjuder redovisning, rådgivning och resursförstärkning och har kontor på orterna Jönköping, Växjö, Anderstorp och Halmstad. Scandinavian Flow erbjuder tjänster inom digital kommunikation, film/foto och kommunikationsstrategi. Verksamheten bedrivs på orterna Helsingborg, Halmstad och Jönköping,

”Bakgrunden till förvärvet är att det finns en ägaridentitet mellan MIDAQ AB och MIDAQ Growth AB och att ägarna genom transaktionen samlar alla gemensamma innehav i samma koncern”, kommenterar styrelseordförande i MIDAQ AB och MIDAQ Growth AB Lars-Åke Bylander.

Transaktionen stärker MIDAQ-koncernens finansiella ställning både vad gäller tillgångar och resultat. Betalning sker mot aktieägarrevers.

2024-06-24

Styrelsen i MIDAQ AB


För ytterligare information, kontakta:

Namn: Lars-Åke Bylander Styrelsens ordförande
Telefon: +46 70 268 48 40
E-mail: lab@labyl.se

Namn: Stefan Engdahl VD
Telefon: +46 70 269 10 80
E-mail:  stefan.engdahl@midaq.se 

Läs mer

Ny CFO i MIDAQ

14 juni 2024

MIDAQ utser från och med den 1 juli 2024 Madelene Blom till ny CFO i MIDAQ koncernen

Läs mer
Läs mer
Åk till toppen