MIDAQ AB emitterar sitt första obligationslån

MIDAQ AB (publ) (”MIDAQ”) har idag den 2 december 2021 framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner SEK inom ett rambelopp på 400 miljoner SEK med förfall 13 december 2024. Obligationerna har en rörlig ränta om 3M Stibor + 7,85 procent. MIDAQ avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Emissionslikviden kommer att användas till nya förvärv samt att refinansiera existerande skuld.

”Att MIDAQ tar steget in på obligationsmarknaden visar att investerarna har förtroende för vår affärsmodell och vision. Vi ser fram emot att ha med dem på vår fortsatta resa” – Stefan Engdahl, VD MIDAQ AB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare. 

MIDAQ AB (publ) - Notice of Written Procedure (23 May 2024)

Bolagsbeskrivning

A&R Terms and Conditions


För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD MIDAQ AB
Telefon: +46 70 269 10 80
E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Håkan Sundberg, CFO MIDAQ AB
Telefon: +46 70 269 10 81
E-post: hakan.sundberg@midaq.se

Åk till toppen