Sälja till MIDAQ

MIDAQ arbetar långsiktigt och strukturerat med förvärv. Potentiella förvärvskandidater kan identifieras genom någon av följande processer:

  • MIDAQs egna uppsökande verksamhet
  • Direktkontakt från säljare till MIDAQ
  • Genom egna nätverk
  • Via företagsmäklare

Att sälja är en komplicerad process som ofta tar längre tid än man tänkt sig. MIDAQ skapar därför trygghet för säljaren och säljprocessen förenklas i största möjliga utsträckning.

Första mötet med MIDAQ

Det första mötet med MIDAQ är informellt och är mer av ett ”lära känna” möte. I det fall båda parter i mötet skapar förtroende för varandra bestäms nytt möte. I det fall företaget säljs via mäklare arrangeras en presentation av mäklaren med företagsledningen och säljaren.

Prisindikation och avsiktsförklaring

MIDAQ analyserar företaget utifrån erhållen och känd information såsom finansiell ställning, affärsrisk, marknadsposition, historik med mera. Analyserna leder fram till en prisindikation och därefter till en avsiktsförklaring (Letter of intent) som omfattar sekretess för båda parter samt en exklusivitetsperiod.

Företagsgranskning

Nästa steg är att MIDAQ genomför en företagsgranskning (due diligence) där företagets verksamhet, finansiella ställning och legala frågor granskas. MIDAQ har skapat såväl en intern som en extern effektiv granskningsprocess för att ge båda parter en bra och meningsfull granskning.

Avtal och tillträde

Avslutande förhandling om detaljer sker mellan parterna. Köpekontrakt och erforderlig dokumentation upprättas och affären avslutas.

Åk till toppen