Internship hos MIDAQ

Internship hos MIDAQ

Internship hos MIDAQ

MIDAQ AB söker, via Jönköping University (JU), en student för internship under 10 veckor med start i slutet av augusti 2022, med inriktning mot finansiering och ekonomiska analyser. Handledning kommer ske från vårt moderbolag, MIDAQ AB, och exempel på arbetsuppgifter kan vara sammanställning av analysunderlag inför investeringsbeslut, lönsamhetsanalyser eller liknande.

MIDAQ AB

MIDAQ AB är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar medelstora företag med etablerade affärsmodeller, ledande marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken.
MIDAQ ägs av entreprenörer och startades 2017. MIDAQ arbetar långsiktigt med alla investeringar och har passion och fast övertygelse om att långsiktigt värdeskapande skapar de bästa förutsättningarna för ett företag att utvecklas och att växa. Gruppen består idag av fem affärsområden:
- Outdoor Living
- Indoor Living
- Relocation
- Industry
- Consulting

Koncernen hade en omsättning 2021 uppgående till ca. 1 280 MSEK. Mer information och nyheter om MIDAQ med dotterbolag finns på MIDAQ.se.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan via JU:s koordinator Vaida Staberg, e-mail: vaida.staberg@ju.se

Välkommen till internship hos MIDAQ

1 juni 2022

Vi välkomnar en ny talang för höstens internship, Jacob Norgren. Jacob studerar Industrial Economics på Jönköping International Business School. Han kommer under 10 veckor, med start 29 augusti 2022, att praktisera hos oss med inriktning mot finansiering och ekonomiska analyser.

Läs mer

CFO till MIDAQ Industry

25 maj 2022

MIDAQ Industry fortsätter växa i snabb takt, senast genom förvärvet av Bendinggroup och Åry Trays. Tillsammans med TR Equipment, Tranås Rostfria, Stemo och Simons Industri utgör bolagen affärsområdet MIDAQ Industry.

Läs mer

MIDAQ stödjer Ukraina

7 mars 2022

Vi har alla blivit bekymrade över det pågående kriget i Ukraina och vilka konsekvenser det får för befolkningen i landet. MIDAQ-koncernen ger därför en gåva till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Läs mer
Åk till toppen