Gårdsman expanderar

Gårdsman expanderar och koncentrerar verksamheten till Jönköping.

Gårdsman expanderar och koncentrerar verksamheten till Jönköping. Gårdsman bedriver butik med webbhandel och service för trädgård, skogsmaskiner och personlig utrustning. Företaget ingår i MIDAQ Outdoor Living och Gårdsman finns i dag i Jönköping och Vimmerby.

Verksamheten växer kraftigt och MIDAQ har därför förvärvat en fastighet på Fridhemsvägen i Jönköping, där all verksamhet kommer att koncentreras.

Den nya fastigheten har ett mycket bra läge i ett expansivt område. Vi får fantastiska ytor för webbhandel, butik, lager och service. Fastigheten har god tillgänglighet och en stor kundparkering, vilket blir ett lyft för både Gårdsman och kunderna, säger Jonas Netterström, VD på MIDAQ Outdoor Living.

Flytten till den nya fastigheten kommer ske under hösten 2021 och planerad invigning av lokalerna i början av oktober 2021.

Välkommen att kontakta nedanstående för mer information:

Jonas Netterström
VD, MIDAQ Outdoor Living
Tel: 0708-16 01 80

Rikard Samuelsson
VD, Gårdsman
Tel: 0738-18 55 35