Internship hos MIDAQ

MIDAQ AB söker , via Jönköping University (JU), en student för internship under 10 veckor med start i slutet av augusti 2021 och med inriktning mot finansiering och ekonomiska analyser. Handledning kommer ske från vårt moderbolag, MIDAQ AB, och exempel på arbetsuppgifter kan vara sammanställning av analysunderlag inför investeringsbeslut, lönsamhetsanalyser eller liknande.

MIDAQ AB är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar medelstora företag med etablerade affärsmodeller, ledande marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken.

MIDAQ ägs av entreprenörer och arbetar långsiktigt med alla investeringar. Vår passion och fasta övertygelse är att långsiktigt värdeskapande ger de bästa förutsättningarna för ett företag att utvecklas och växa. Koncernen består idag av fyra affärsområden:

  • Outdoor Living
  • Indoor Living
  • Relocation
  • Consulting

Koncernen har en budgeterad omsättning 2021 uppgående till ca. 1 000 Msek före eventuella förvärv. Mer information och nyheter om MIDAQ med dotterbolag finns på MIDAQ.se

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs till koordinator på JU: Emil Karlsson, emil.karlsson@ju.se, alt +46 36 10 13 04