Styrelseförändring i MIDAQ AB

Styrelseförändring i MIDAQ AB

Vid MIDAQ AB`s Årsstämma den 11 maj 2022 nyvaldes Gunilla Rittgård, Onsala, som styrelseordförande och Claes Winterfeldt, Stockholm, som styrelseledamot. Michaela Andersson, Lars-Åke Bylander och Hans-Göran Frick omvaldes och kvarstår därmed som styrelseledamöter. Samtidigt lämnade CEO Stefan Engdahl och CFO Håkan Sundberg styrelsen.

Förändringarna ska ses som ett naturligt steg i MIDAQ´s utveckling och fortsatta tillväxtresa, säger avgående styrelseordförande Hans-Göran Frick.

MIDAQ hälsar Gunilla Rittgård och Claes Winterfeldt varmt välkomna till styrelsen.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO 
Telefon:          +46 70 269 10 80 
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se 

Namn:            Håkan Sundberg CFO 
Telefon:         +46 70 269 10 81 
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se 

Läs mer

Bokslutskommuniké 2023

29 februari 2024

MIDAQ presenterar idag sin bokslutskommuniké för januari - december 2023 baserat på de villkor som tecknats med obligationsinvesterare.

Läs mer
Läs mer
Åk till toppen