Stemo avyttras till Everdry

Stemo avyttras till Everdry

MIDAQ har idag avyttrat Stemo AB till Everdry AB. Stemo tillverkar och utvecklar smådelsförvaring i olika storlekar och färger för lagerförvaring, primärt för den europeiska industrin. Verksamheten bedrivs i eget varumärke och genom bolag i Sverige och Tyskland.

MIDAQ Industry har under åren som ägare utvecklat Stemo till en stark aktör inom smådelsförvaring och bolaget har under perioden haft en genomsnittlig årlig tillväxt om 16% och med god lönsamhet.

”Vi har arbetat intensivt för att utveckla Stemo med god tillväxt och goda resultat och det är nu dags för ny ägare att ta vid. Everdry är en utmärkt ägare för att stödja bolaget i dess fortsatta utveckling”, kommenterar Ulf Johansson CEO MIDAQ Industry.


För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:           Ulf Johansson
Telefon:         +46 72 165 08 00
E-mail:          ulf.johansson@midaqindustry.se

Läs mer
Läs mer

Ny CFO i MIDAQ

14 juni 2024

MIDAQ utser från och med den 1 juli 2024 Madelene Blom till ny CFO i MIDAQ koncernen

Läs mer
Åk till toppen