Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

MIDAQ presenterar idag sin första bokslutskommuniké baserat på de villkor som tecknats med obligationsinvesterare.

MIDAQ har fortsatt att utvecklas starkt under fjärde kvartalet. Såväl omsättnings- som lönsamhetstillväxten har ökat och kvartalets resultat är det bästa kvartal fyra hittills. Genom såväl organisk som förvärvad tillväxt kan vi för helåret 2021 summera en ökning uppgående till 48% jämfört med 2020 (12 mån.). I rådande pandemi har våra affärsområden haft god framgång i att anpassa verksamheterna efter rådande omständigheter och alla bolag har arbetat och arbetar löpande med konsekvensanalyser av förändringar i verksamheterna.

HELÅRET

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 279 MSEK (1 036 MSEK (16 mån))
  • Resultat före avskrivningar uppgick till 98,1 MSEK (108,8 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till 61,7 MSEK (78,7 MSEK)
  • Resultat före skatt uppgick till 57,7 MSEK (70,4 MSEK) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 42,8 MSEK (66,7 MSEK)
  • Resultat per aktie var 2,85 SEK (445,11 SEK)
  • Föreslagen utdelning per aktie 0 SEK (0,33 SEK)

 

Bokslutskommuniké 2021

 

För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:            Håkan Sundberg CFO
Telefon:         +46 70 269 10 81
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Åk till toppen