Pamica Group förvärvar Alfa Mobility

Pamica Group förvärvar Alfa Mobility

MIDAQ har idag avyttrat Alfa Mobility till Pamica Group. Alfa Mobility tillhandahåller globala relocationtjänster och erbjuder offentliga verksamheter, internationella företag och privatpersoner en bred portfölj av tjänster inom Immigration, Relocation och Move. Verksamheten har kontor på 9 orter i Norden, däribland Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Bolaget har under de fem år MIDAQ varit ägare haft en kraftig tillväxt och nettoomsättningen 2022 uppgick till 636 Msek.

”Vi har under våra år som ägare utvecklat Alfa Mobility till en marknadsledande aktör i Norden och bolaget har nu vuxit ur vår investeringsprofil. Det känns väldigt bra att lämna över stafettpinnen till Pamica Group som kommer stödja bolaget i dess fortsatta tillväxt och ta bolaget till nästa nivå”, kommenterar Stefan Engdahl VD för MIDAQ AB.

”Alfa Mobility har uppvisat en stark tillväxt i sin nisch de senaste åren och har positionerat sig som marknadsledare i Norden. Vi ser fram emot att i ett nära partnerskap med Alfas ledning och anställda bidra till Alfas fortsatta utveckling genom att tillföra ytterligare industriell kompetens, ett aktivt engagemang i styrelsen och ett brett nätverk”, kommenterar Jan-Olof Svensson, VD för Pamica Group.

Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välstånd. Koncernen har en evig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner - genom organiskt tillväxt, tilläggsförvärv och genom att öka antalet plattformsbolag.

”Vi ser fram emot att Pamica som ny ägare tar Alfa Mobility till nästa nivå. Pamicas modell innefattar nära partnerskap med ledningarna i ägda bolag, vilket kommer att ge oss på Alfa ett starkt stöd och nya möjligheter för expansion och fortsatt förstärkning av positionen som marknadsledare i Norden”, säger Annika Roupé, CEO Alfa Mobility.


För ytterligare information, kontakta:

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO
Telefon:          +46 70 269 10 80
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se

Namn:            Håkan Sundberg CFO
Telefon:         +46 70 269 10 81
E-mail:           hakan.sundberg@midaq.se

Delårsrapport januari – juni 2023

29 augusti 2023

MIDAQ presenterar idag sin delårsrapport för januari - juni 2023 baserat på de villkor som tecknats med obligationsinvesterare.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Åk till toppen