MIDAQ förvärvar NFB International Relocations AS

MIDAQ förvärvar NFB International Relocations AS

MIDAQ Relocation har idag, genom Alfa Quality Moving AS, förvärvat 100% av aktierna i NFB International Relocations AS från Björn och Maria Carlsen.
NFB International Relocations AS är ett internationellt flytt- och relocationbolag som bedrivs från sitt säte i Oslo. Verksamheten omsätter ca. 45 Mnok med 13 anställda och har en stark marknadsposition i Norge. Bolaget är medlem i de internationella organisationerna FIDI, FAIM, PAIMA och IAM. Genom förvärvet förstärker Alfa Quality Moving sin verksamhet och dubblerar samtidigt sin omsättning i Norge.

  • Med Alfa Quality Moving som ny ägare får NFB Internationals Relocations de allra bästa förutsättningarna att fortsätta växa och utvecklas. Vi får tillgång till resurser och kompetens från en stor aktör i marknaden och tillsammans får vi en ännu starkare position på den norska marknaden, säger Björn Carlsen, VD NFB International Relocations AS.

  • Vi är mycket glada att vi fått möjlighet att förvärva och bli nya ägare till NFB International Relocations AS. Bolaget är en viktig del i vår tillväxtresa och att förstärka vår position i Norden, säger Annika Roupé, CEO MIDAQ Relocation och Alfa Quality Moving

  • Förvärvet av NFB International Relocations är en ”perfect match” och vi får tillsammans ett ännu starkare kunderbjudande i Norge, säger Mei Lee Marshall, VD Alfa Quality Moving AS.

Vi hälsar NFB International Relocations varmt välkomna till MIDAQ och Alfa Quality Moving.

2022-06-15

Styrelsen i MIDAQ AB

För ytterligare information, kontakta: 

Namn:            Stefan Engdahl VD/CEO 
Telefon:          +46 70 269 10 80 
E-mail:           stefan.engdahl@midaq.se 

Namn:            Annika Roupé VD/CEO MIDAQ Relocation och Alfa Quality Moving
Telefon:         +46 10 331 38 67
E-mail:           annika.roupe@alfamoving.com

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Åk till toppen