MIDAQ AB meddelar resultat från skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319

MIDAQ AB meddelar resultat från skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319

Det skriftliga förfarandet som initierades den 23 maj 2024 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende villkoren för MIDAQ AB (publ):s ("Bolaget") utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0017085319 (”Obligationerna”) har idag framgångsrikt avslutats.

Det Skriftliga Förfarandet initierades för att söka obligationsinnehavarnas godkännande av en förlängning av löptiden för Obligationerna och ytterligare ändringar av obligationsvillkoren samt obligationsinnehavarnas medgivande att avstå en uppsägningsgrund under villkoren för Obligationerna, såsom framgår i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Ett tillräckligt antal innehavare av Obligationerna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå beslutsförhet, och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för Bolagets förslag i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet. Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse med verkan från och med idag, den 12 juni 2024, och avspeglar godkännandet av förslaget (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer göras tillgängliga på Bolagets hemsida.

Utbetalning av ersättning (consent fee) till obligationsinnehavare avseende respektive Obligation ska enligt kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, betalas ut inom tjugo (20) bankdagar efter dagen för avslutande av det Skriftliga Förfarandet. Utbetalning förväntas ske den 3 juli 2024 (”Utbetalningsdagen”) till innehavare som är direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per avstämningsdagen som infaller fem (5) bankdagar före Utbetalningsdagen.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare i anslutning till det Skriftliga Förfarandet.


För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD
Telefon: +46 70 269 10 80
E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Håkan Sundberg, CFO
Telefon: +46 70 269 10 81
E-post: hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer
Läs mer

Ny CFO i MIDAQ

14 juni 2024

MIDAQ utser från och med den 1 juli 2024 Madelene Blom till ny CFO i MIDAQ koncernen

Läs mer
Åk till toppen