Aktieägare

Kent Tjäderborn
Kent Tjäderborn

Namn: Kent Tjäderborn
Bostadsort: Vaggeryd
Födelseår: 1954
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Syntema i Vaggeryd AB 1972-2016
; började som sommarjobbare och avslutade som VD och ägare.
Målarnas Färg AB, Jönköping 2004–2016; först delägare, avslutade som VD och ägare. Äger och driver idag Synkroma AB (fastighetsbolag) och Synkroma Holding AB.

Aktuella styrelseuppdrag:
Hillerstorps Trä AB och i egna bolagen.

Lars-Åke Bylander
Lars-Åke Bylander

Namn: Lars-Åke Bylander 
Bostadsort: Halmstad (ursprungligen Anderstorp, Småland)
Födelseår: 1965
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • 1990–2000 Forsheda AB (publ)/TI Group (Inv bolag). Började som säljare första åren för att sen gå vidare som affärsområdeschef.
 • Lars-Åke har mellan 2000–2015 som dotterbolags VD och affärsområdeschef (koncernledning) varit med och utvecklat Gislaved Gummi AB (HEXAGON) till det som idag är HEXPOL (publ.).
 • 2008–2015 förvärvade Lars-Åke tillsammans med en tidigare kollega CueDee AB (Telecom) samt Laserkraft AB (Verkstad) som utvecklades via ett aktivt styrelsearbete. Ägandet avyttrades 2015.
 • Lars-Åke har investerat i ett flertal onoterade bolag varav MIDAQ är en av de större placeringarna.

Aktuella styrelseuppdrag:

 •  MIDAQ AB
 • PAMICA AB 
 • VEFI Holding AB
 • Ringenäs Golf AB
 •  ATORP AB
 •  LJ Produkter AB
 •  LABYL AB
Michaela Andersson
Michaela Andersson

Namn: Michaela Andersson 
Bostadsort: Hillerstorp
Födelseår: 1976
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Entreprenör

 • Michaela arbetar som KAM på Hillerstorps Trä AB (ingående i MIDAQ-koncernen).
 • Michaela har varit delägare Hillerstorps Trä AB.

Aktuella styrelseuppdrag:

 •  MIDAQ AB
Håkan Sundberg
Håkan Sundberg

Namn: Håkan Sundberg
Bostadsort: Smålandsstenar
Födelseår: 1970
Utbildning: Civilekonomutbildning från Jönköping University
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

Entreprenör

 • PW 1998–1999
 • Ernst & Young 1995 – 1998, 1999 – 2018
 • Partner på EY 2008–2018
 • CFO i MIDAQ AB 2018-

Håkan var med och startade MIDAQ och är delägare i MIDAQ AB.

Aktuella styrelseuppdrag:

 •  MIDAQ AB
 • Ätteläggen Invest AB

Hans-Göran Frick
Hans-Göran Frick

Namn: Hans-Göran Frick 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1957
Utbildning: jur kand, Lund 1982
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Tingstjänstgöring 1982–1984, hovrättsfiskal 1985, advokat och delägare på WSA Law advokatbyrå 1986–2018.

Hans-Göran är idag och sedan 2017 arbetande styrelseordförande i MIDAQ AB. Hans-Göran var med och startade MIDAQ 2017 och är delägare i MIDAQ.

Aktuella styrelseuppdrag:
Vid sidan av styrelseuppdrag i moderbolaget och ett flertal dotterbolag i MIDAQ-koncernen är Hans-Göran styrelseordförande / styrelseledamot i;

 • Flintab AB
 • JIGAB Golv AB
 • NP Produkter AB
 • Ätteläggen Invest AB
 • Nestegg AB
 • Danske bank, Jönköping

Därjämte har Hans-Göran ett antal ideella uppdrag, bl a som dansk konsul i regionen.

Stefan Engdahl
Stefan Engdahl

Namn: Stefan Engdahl 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1967
Utbildning: Civilekonomutbildning från Jönköping University

Arbetslivserfarenhet: 

 • Stefan var anställd på Ernst & Young 1993 – 2018, Partner 2003 – 2018
 • Stefan är VD och CEO i MIDAQ AB sedan 2018–
 • Stefan var med och startade MIDAQ och är delägare i MIDAQ AB

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Styrelseledamot i MIDAQ AB och flertalet dotterbolag
 • Styrelseordförande i Carlfors Bruk AB
 • Styrelseordförande i Swede-Wheel Industrier AB
 • Styrelseledamot i Ätteläggen Invest AB
Hans Fredén
Hans Fredén

Namn: Hans Fredén
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1954
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

 • Jag arbetar som Vd i bolaget HMF Holding AB
 • Jag har byggt och ägt bolaget Swedstyle AB sedan starten 1974 till det såldes 2016
 • Jag har varit VD i samma bolag sedan starten

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Bebo Objects AB
 • Plusable AB
 • Hmf Holding AB
 • HMF Rallarfyran AB
 • Possibilia AB
Margaretha Fredén
Margaretha Fredén

Namn: Margaretha Fredén 
Bostadsort: Jönköping
Födelseår: 1957
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 

Under mina 35 år som delägare i Swedstyle AB arbetade jag huvudsakligen med HR och ekonomi.

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Hmf Holding AB
 • HMF Rallarfyran AB
 • Possibilia AB
Åk till toppen