MIDAQ AB emitterar sitt första obligationslån

MIDAQ AB (publ) (”MIDAQ”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer
om 200 miljoner SEK inom ett rambelopp på 400 miljoner SEK med förfall 13 december 2024.
Obligationerna har en rörlig ränta om 3M Stibor + 7,85 procent. MIDAQ avser att ansöka om
upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Emissionslikviden
kommer att användas till nya förvärv samt att refinansiera existerande skuld.

”Att MIDAQ tar steget in på obligationsmarknaden visar att investerarna har förtroende för vår
affärsmodell och vision. Vi ser fram emot att ha med dem på vår fortsatta resa”
– Stefan Engdahl, VD MIDAQ AB.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Cederquist har varit legal
rådgivare. 

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Engdahl, VD MIDAQ AB
Telefon: +46 70 269 10 80, E-post: stefan.engdahl@midaq.se

Håkan Sundberg, CFO MIDAQ AB
Telefon: +46 70 269 10 81, E-post: hakan.sundberg@midaq.se

Läs mer

MIDAQ förvärvar Åry Trays & Bending Group

10 januari 2022

MIDAQ Industry har idag förvärvat 100% av aktierna i Jomarast Kapital AB som omfattar Åry AB, Åry Home AB, Bending Holding AB och Bendinggroup AB. Jomarast Kapital AB säljs av Tomas Ragnarsson, Roger Starkenberg och Bengt-Olof Johansson.

Läs mer

MIDAQ förvärvar TR Group

16 december 2021

MIDAQ Industry har idag förvärvat 100% av aktierna i TR Group AB som omfattar Tranås Rostfria AB och TR Equipment AB med dotterbolag. TR Group AB säljs av Maze Holding i Tranås AB.

Läs mer
Åk till toppen