Financial Information

Flerårsöversikt
koncernen
2018/19 2017/18
Nettoomsättning
(tkr)
696 874397 316
EBITDA 40 78140 186
Resultat efter
finansiella poster
(tkr)
19 23526 402
Balansomslutning
(tkr)
510 462447 396
Soliditet
(%)
21,8%20,5%
Antal anställda266 252