MIDAQ förvärvar Simons Metall AB

MIDAQ har, via MIDAQ Outdoor Living AB, förvärvat 100% av aktierna i Simons Metall AB av Torbjörn Nordenström.

Simons Metall tillverkar och säljer båtbeslag samt formblåser plast för utomhusmiljö, som t.ex. flytelement och bojar (simonsmetall.se).
Verksamheten kommer även fortsättningsvis ledas av VD Torbjörn Nordenström.

Bolaget passar väl in i vårt affärsområdet Outdoor Living, säger MIDAQs CFO Håkan Sundberg.

MIDAQ blir som ny ägare en långsiktig partner och vi får tillgång till resurser och kompetens för fortsatt tillväxt, säger Simon Metalls VD Torbjörn Nordenström.

2020-01-07

Styrelsen i MIDAQ AB