MIDAQ förvärvar By Rydéns och Mono Light

MIDAQ AB förvärvar idag, via affärsområdet MIDAQ Indoor Living, 80% av aktierna i Light Future AB (By Rydéns och Mono Light) av Håkan Schill, Magnus Wik, Annelie Rydén Wik och Claes Rydén.

By Rydéns och Mono Light bedriver sedan 1958 design, tillverkning och försäljning av belysningsarmaturer till återförsäljare, privatpersoner och offentlig miljö i Sverige och övriga Europa. By Rydéns och Mono Light har säte i Gnosjö men verksamheterna bedrivs även genom bolag i Norge, Tyskland, Hongkong och Kina. Koncernen omsätter ca. 120 Msek och har 37 anställda. Verksamheten kommer även fortsättningsvis ledas av VD Håkan Schill och marknadschef Magnus Wik, vilka fortsätter som ägare till 20% av Light Future AB.

”Bolagen passar väl in i vårt affärsområde MIDAQ Indoor Living och vår fortsatta tillväxtresa. Det är två starka varumärken som bidrar till att vi stärker vår strategiska marknadsposition inom affärsområdet MIDAQ Indoor Living,” säger MIDAQs VD Stefan Engdahl.

”Vi ser att By Rydéns och Mono Light får möjlighet att fortsätta växa med MIDAQ Indoor Living som långsiktig ägare. Vi kan tillsammans skapa erbjudanden och strategier som kommer lyfta våra varumärken och stärka vår fortsatta tillväxt på såväl den nationella som den internationella marknaden,” säger By Rydéns och Mono Lights VD Håkan Schill.

2020-09-14

Styrelsen i MIDAQ AB