Finansiell information

 

 
Flerårsöversikt koncernen 2018/19 2017/18
Nettoomsättning (tkr) 696 874 397 316
EBITDA 40 781 40 186
Resultat efter finansiella poster (tkr) 19 235 26 402
Balansomslutning (tkr) 510 462 447 396
Soliditet (%) 21,8% 20,5%
Antal anställda 266 252

Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)

Finansiell information

MIDAQ AB har nyligen avslutat sitt andra räkenskapsår. Omsättning och resultat följer plan, se filerna nedan för mer information.

Nästa årsredovisning presenteras under december 2020.

Flerårsöversikt koncernen, 2018/19 & 2017/18

Nettoomsättning (tkr)

2018/19 696 874
2017/18 397 316

EBITDA

2018/19 40 781
2017/18 40 186

Resultat efter finansiella poster (tkr)

2018/19 19 235
2017/18 26 402

Balansomslutning (tkr)

2018/19 510 462
2017/18 447 396

Soliditet

2018/19 21,8%
2017/18 20,5%

Antal anställda

2018/19 266
2017/18 252

 

MIDAQ koncernen (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)