Finansiell information

Flerårsöversikt
koncernen
2019/202018/19 2017/18
Nettoomsättning
(tkr)
1 036 475696 874397 316
EBITDA108 861 40 78140 186
Resultat efter
finansiella poster
(tkr)
70 35819 23526 402
Balansomslutning
(tkr)
648 017510 462447 396
Soliditet
(%)
26,0% 21,8%20,5%
Antal anställda433266 252