Validigruppen AB

MIDAQ etablerar idag vårt nya och senaste dotterbolag, Validigruppen AB. Validi arbetar med ekonomi- verksamhets- och transaktionsrådgivning och har kontor i Jönköping och Anderstorp.

Läs mer på www.validi.se

 

MIDAQ förvärvar Gårdsman

MIDAQ har idag, via affärsområdet MIDAQ Outdoor Living, tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Gårdsman AB av Niclas Samuelsson och Mattias Öhrling, Mek & Maskin Rumskulla AB. Gårdsman AB är återförsäljare av utomhusprodukter från bl.a. Husqvarna, Gardena, Stihl, Fogelsta samt ett antal kompletterande produkter. Försäljning och service sker dels via bolagets butik i Jönköping, dels via egen e-handel (www.gardsman.se). Gårdsman har ett brett utbud av utomhusprodukter och har de senaste åren haft en positiv försäljningsutveckling via såväl bolagets butik som via egen e-handel. Bolaget, som omsätter ca. 50 Msek, har ett starkt varumärke och passar väl in i MIDAQ:s fortsatta tillväxtresa inom affärsområdet MIDAQ Outdoor Living. Gårdsman kommer fortsätta sin verksamhet som ett fristående bolag inom koncernen och ledas av Joakim Andersson som tillika är VD för Hillerstorp Outdoor Living AB.

 

Jönköping 2019-05-16

Styrelsen i MIDAQ AB

Nytt kontor och ny adress!

Vi i MIDAQ har nu äntligen färdigställt vårt nya kontor som är centralt beläget på Östra Storgatan 20 i Jönköping. Kontoret har helrenoverats av Fastighets AB Lundberg och designats av Karin Lund Design AB, STORT TACK till båda parter för bra jobb!

Kontoret möter väl våra nuvarande behov men ger oss samtidigt möjlighet till fortsatt expansion.

Välkommen!