Aktivt ägande och
långsiktigt hållbart perspektiv

Aktivt ägande

Vi är ägare som arbetar nära våra dotterbolags företagsledningar samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Tillsammans med våra dotterbolag arbetar vi via styrelsearbete och strategiska projekt. Vår styrka är att blanda operativ erfarenhet, kompetenser i våra nätverk och strategisk planering vilket skapar grogrund för utveckling och expansion.

Långsiktigt hållbart perspektiv

Vi vet att det tar tid att bygga framgångsrika företag. Den framgången skapas genom en kombination av innovationer, genomförande/utförande och hållbarhet. Våra investerare delar synsättet och har möjlighet att investera över ett längre tidsperspektiv.